Nalezeno 187 výsledků

Opakování učiva z 5. ročníku pomocí hlasovacího zařízení

Předmět: Český jazyk
Autor: Eva Nová
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie, přísudek, vzory podstatných a přídavných jmen, souvětí
Datum vložení: 10.03.2016

Seznámení se slovními druhy a jejich následné procvičování

Předmět: Český jazyk
Autor: Eva Nová
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Datum vložení: 08.03.2016

Osvojení slovní zásoby k tématu jídlo, narozeniny, narozeninová oslava. Správné používání tvarů při časování sloves, správné užití 4. pádu.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: jídlo, narozeniny, narozeninová oslava, pozvánka
Datum vložení: 06.03.2016

Test na přivlastňovací zájmena

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení RES
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Německý jazyk, zájmena, přivlastňovací
Datum vložení: 09.02.2016

Upevňování znalostí vyjmenovaných slov po z

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně
Datum vložení: 04.07.2015

Český jazyk pro 3. ročník

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Vyjmenovaná slova
Datum vložení: 25.06.2015

Žáci se seznamují s vyjmenovanými slovy, používají je, procvičují pravopis vyjmen. slov

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: INSPIRACE - zdroj ze školení PK 1st.
Výzva 51: ano
Klíčová slova: řada vyjmen. slov po b, pravopisné rozdíly, doplňování i/í a y/ý
Datum vložení: 22.06.2015

Procvičování určování mluvnických kategorií podstatných jmen, pravopis

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: pád, číslo, rod, vzor, přiřazování, určování, procvičování, pravopis, test
Datum vložení: 16.06.2015

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů