Nalezeno 87 výsledků

opakování a procvičování příslovcí

Výzva 51: ne
Klíčová slova: neohebné slovní druhy, příslovce, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí
Datum vložení: 28.08.2012

Vysvětlení a procvičení ohebných slovních druhů

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy
Datum vložení: 02.08.2012

Vysvětlení a procvičení neohebných slovních druhů

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy
Datum vložení: 02.08.2012

členění slovních druhů a určování

Poznámka hodnotitele: Závěrečná práce ze školení.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy - ohebné, neohebné
Datum vložení: 13.11.2011

Procvičování slovních druhů, třídění

Předmět: Český jazyk
Poznámka hodnotitele: Závěrečná práce ze školení.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy, ohebné, neohebné
Datum vložení: 10.11.2011

Procvičování slovních druhů pomocí spojovaček, doplňování do vět a křížovky.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy - ohebné, neohebné
Datum vložení: 28.08.2009

procvičování některých neohebných slovních druhů - předložek, spojek, citoslovcí

Výzva 51: ne
Klíčová slova: předložky vlastní, předložky nevlastní, kromě-mimo, s-z, rčení, spojky, pravopis i/y v přísudku, citoslovce, báseň, K.J.Erben
Datum vložení: 28.08.2012

DŮM vznikl v rámci projektu Otevřme cestu autistům: Žák procvičuje dané matematické operace.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy, ohebné
Datum vložení: 02.08.2012