Nalezeno 40 výsledků

Tento materiál slouží žákům 4. tříd k vyvození nové látky a její následné procvičení.

Poznámka hodnotitele: PK CZ - Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizího jazyka, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ne
Klíčová slova: vzory podstatných jmen, střední rod, vzory středního rodu
Datum vložení: 16.03.2016

Procvičení vzorů rodu středního pomocí hlasovátek respons.

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení RES
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlasování, respons, vzory středního rodu, podstatná jména
Datum vložení: 11.02.2016

Procvičení podstatných jmen rodu středního

Výzva 51: ne
Klíčová slova: město, moře, kuře, stavení
Datum vložení: 23.01.2018

K procvičování a upevňování učiva

Výzva 51: ne
Klíčová slova: rod, vzor, pád, číslo podstatných jmen
Datum vložení: 01.04.2016

Žáci poznávají PJ rodu středního, třídí PJ všech rodů

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB3
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Podstatná jména, rod střední
Datum vložení: 09.02.2016

procvičení podstatných jmen

Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: podstatná jména, rod, vzory a pravopis podstatných jmen rodu středního, inspirace
Datum vložení: 04.06.2015

Žáci se seznámí s podstatnými jmény, procvičují vzory a pravopis, používají hlasovací zařízení Responce VE, využívají XC Collaborations a další nástroje.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Podstatná jména rodu ženského a středního, vzory, pravopis
Datum vložení: 19.04.2015
Poznámka hodnotitele: SNB2 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - zdroj ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, rod podstatných jmen. pravopis
Datum vložení: 17.03.2014