Nalezeno 35266 výsledků

Žáci určují číslovky a využívají je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném a psaném projevu.

Datum vložení: 11.05.2022

Žáci se orientují na číselné ose, umísťují na ní desetinná čísla. Desetinná čísla zaokrouhlují.

Datum vložení: 10.03.2022

Žáci zapisují a porovnávají desetinná čísla a zlomky.

Datum vložení: 05.03.2022

Vyvodí desetinné číslo z grafického záznamu. Sčítá a odčítá zlomky a desetinná čísla.

Datum vložení: 05.03.2022

Přídavná jména přiřadí do příslušného druhu. Převádí přídavná jména z jednotného do množného čísla. Pozoruje, kdy dochází při odvozování u přídavných jmen ke zdvojení hlásek.

Datum vložení: 23.02.2022

Doplňující materiály

Žák se orientuje na mapě České republiky, poznává naše nejznámější řeky a nádrže, orientuje se v základních informacích o vodstvu.

Datum vložení: 23.02.2022

Žáci se učí porozumět pojmu desetinné číslo, přečte zápis desetinného čísla, doplní desetinné číslo do číselné řady.

Datum vložení: 20.02.2022

1. ročník

Datum vložení: 04.01.2022
Procvičovací cvičení
SMART Notebook 14 a výše

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů