Nalezeno 2 výsledků

Seznámení žáků s líčením. Charakteristické znaky, kterými se odlišuje od prostého popisu. Používaní rozmanitých jazykových prostředků, tvorba neobvyklých slovních spojení. Zadání samostatné práce.

Poznámka hodnotitele: výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: líčení, subjektivně zabarvený popis, slohový útvar, sloh, personifikace, přirovnání, metafora, originální přívlastky, krajina, roční období
Datum vložení: 14.11.2013

Materiál slouží k připomenutí dělby slovních druhů na ohebné a neohebné, procvičení tohoto učiva a rozlišování jednotlivých slovních druhů.

Poznámka hodnotitele: PK CZ - Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizího jazyka
Výzva 51: ano
Klíčová slova: slovní druhy, ohebné, neohebné, skloňování, časování
Datum vložení: 03.06.2015