Nalezeno 55 výsledků

Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, spojení slabik s dlouhou a krátkou samohláskou.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: krátké samohlásky, dlouhé samohlásky
Datum vložení: 21.12.2011

Praktické využitá slov souřadných, nadřazených a podřazených.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slova nadřazená, slova podřazená, slova souřadná
Datum vložení: 21.12.2011

Doplňování velkých písmen ve vlastních jménech měst, vesnic, řek, hor a zemí.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: velká písmena, vlastní jména
Datum vložení: 21.12.2011

Doplňování slov i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Pěkný materiál.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: pravopis, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky
Datum vložení: 21.12.2011

Žák umí rozlišit slova nadřazená, podřazená a souřadná. Prakticky využívá slova souřadná, nadřazená a podřazená.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Na listu 3 je vhodné upravit si pořadí a růžový sloupec posunout dozadu, aby slova na něj přetažená byla vidět.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slova nadřazená, slova podřazená, slovasouřadná
Datum vložení: 09.09.2011

Žák umí řadit podstatná jména podle toho, zda se jedná o osobu, zvíře nebo věc. Seřadí podstatná jména podle abecedy. Vyhledává podstatná jména mezi slovy jiných slovních druhů. Umí najít v řadě slov slovo, které do ní významově nepatří a zdůvodní proč. Vyhledává ve větách ukrytá podstatná jména - názvy zvířat.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Velmi pěkně zpracovaný výukový materiál, ve kterém se kromě podstatných jmen objevují i skrývačky a řazení slov podle abecedy.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy, podstatná jména, názvy zvířat
Datum vložení: 09.09.2011

Výukový materiál zaměřený na správné tvary používání znělých a neznělých souhlásek na konci slov, na zdůvodnění psaní s/z, š/ž ve slovech.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: cvičení včetně řešení, LAT
Výzva 51: ne
Klíčová slova: přesunutá slova, párové souhlásky, pravopis, s/z, š/ž
Datum vložení: 21.12.2011

Výukový materiál zaměřený na správné tvary používání znělých a neznělých souhlásek na konci slov, na zdůvodnění psaní s/z, š/ž ve slovech.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: souhlásky, párové souhlásky
Datum vložení: 21.12.2011

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů