Nalezeno 826 výsledků

Formou hry riskuj si žáci zopakují znalosti o domácích mazlíčcích.

Datum vložení: 29.10.2017

Poznámka hodnotitele: Perfektní inspirace určená k opakování tématického celku i pro využití v zájmovém vyučování.

Procvičování sluneční soustavy

Datum vložení: 12.09.2017

: Žák charakterizuje a rozliší živočichy našich lesů formou hry.

Datum vložení: 01.08.2017

Formou hry riskuj poznává základní byliny na louce. Odliší rostlinu jedovatou od léčivé. Orientuje se v pojmu louka.

Datum vložení: 01.08.2017

Zábavnou formou si žáci osvěžují znalosti o neživé přírodě.

Datum vložení: 11.07.2017

Pozná zástupce bezobratlých a obratlovců žijících na louce. Pozná a roztřídí je podle určitých znaků.

Datum vložení: 01.07.2017
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Roztřídí některé živé organizmy podle nápadných určujících znaků, zařadí živočichy do známého prostředí, doplní potravní řetězec.

Datum vložení: 25.06.2017

Popsat osídlení oblasti Mostecka od pravěku do současnosti. Shrnout změny krajinného rázu na Mostecku způsobené antropogenní činností, především tedy těžbou hnědého uhlí v průběhu 19., 20. a 21. století. Vysvětlit podstatu rekultivací a popsat zrekultivované plochy. Popsat změny v osídlení vyvolané těžbou uhlí.

Datum vložení: 07.04.2016
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů