POL8_03 - Polytechnické vzdělávání s robotickými stavebnicemi

Zaměřeno na aktivity s LEGO WeDo

Doporučujeme účastníkům vzít si tablet/notebook s nainstalovaným SW Lego WeDO (https://education.lego.com/en-us/downloads/wedo-2/software), ideálně i stavebnici Lego WeDO.

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi polytechnického vzdělávání, speciálně robotiky. Seminář nastíní pedagogům formy pro zapojení žáků do různých vzdělávacích oblastí. Dále účastníci zjistí, jak pomocí robotiky rozvíjet klíčové kompetence žáků, a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost.


Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci.

Po absolvování školeí účastníci získají zcela nový pohled na využití robotických stavebnic, dokáží sestavit základní robotické modely a naprogramovat je, čímž se získají praktickou zkušenost pro následné využití ve výuce.

Program setkání

 • Úvod do robotiky
  Úvodní část školení přinese základní vhled do dané problematiky a ukáže význam robotiky v našem vzdělávacím systému. Účastníci uvidí možnosti, kam robotiku a speciálně práci robotické hračky zařadit (různé vzdělávací oblasti, volnočasové aktivity, kluby logiky a robotiky, projektová a skupinová výuka). Tato část bude také věnována námětům a tipům, jak s výukou robotiky začít.

 • Robotické stavebnice – teoretická část
  Možné využití robotických stavebnice ve výuce – předmět Informační a komunikační technologie (naplnění oblastí z RVP/ŠVP), studentské projekty a projektové dny/týdny, robotické soutěže. Proč a kde soutěžit – přehled několika soutěží, doplněno fotografiemi a videi. Ukázky využití robotických stavebnic při projektových dnech. Náměty, jak s výukou robotiky začít.

 • Stavba robota – teoretická část
  Seznámení s robotickou stavebnicí Lego WeDo a jejími základními součástkami. Popis řídící jednotky – hardwarová konfigurace, vstupy a výstupy. Výstupní komponenty – motory. Vstupní komponenty – senzory, jejich vlastnosti a příklady použití.

 • Stavba robota – praktická část
  Účastníci si (ve skupinách) postaví základní model robota dle návodu. Pod dohledem lektora si vyzkouší zapojení motorů i základních senzorů. Výsledný model využijí v následující části školení.

 • Základní ovládání robotických modelů
  Výuka bude probíhat na základě praktických ukázek, které si účastníci kurzu budou zkoušet na právě sestaveném robotickém modelu. Lektor předvádí krok za krokem ovládání robota, přičemž si opět každý účastník toto ovládání vyzkouší pod dohledem sám. Díky tomu si účastníci získané vědomosti hned ověří v praxi.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita g) polytechnické vzdělávání.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů