MG32B - Matematika pro každého

ŠKOLENÍ JE URČENO VÝHRADNĚ PRO ZŠ JENIŠOVICE + 2

os z Velkých Hamrů!!!

 

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Matematické gramotnosti na ZŠ a je určeno všem pedagogům s různými aprobacemi (nejen matematikům).

Školení umožňuje vyučujícím přírodních věd, informatiky a dalších předmětů seznámení s využitím geogebry, robotiky, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů, aplikací grafů a tabulek v návaznosti na prezentační a tabulkové editory a v neposlední řadě poskytuje typizací příkladů využití matematiky v otázkách všedního dne. Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy na výuku v přírodních vědách, informatice
a dalších předmětech při dodržení autorského zákona
. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup žáků k procesu výuky.

Doporučený digitální obsah:
Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení je rozděleno do 6 bloků:

 • Úvod do školení Matematické gramotnosti + Matematika
  a logika kolem nás (6 hodin)

  Seznámení s koncepcí školení, obsahovými náplněmi jednotlivých částí a formou jejich realizace. Základní nástroje matematiky, s nimiž se setkáváme v běžném životě ve všech vědních i všeobecně vzdělávacích oborech. Ulehčete si aplikaci matematických výpočtů za pomoci digitálních technologií, a to na situacích z běžného života jako využití návodů, jízdní řády, nakupování, zjišťování skutečné výše slev, porovnání nabídek produktů a služeb, cestování (mapy, vzdálenosti, náklady aj.), poměry složek ve směsích, čtení z grafů a tabulek a další.

 • Matematika v přírodních vědách, informatice a dalších předmětech (5 hodin)
  Role matematiky i v jiných předmětech, její důležitost při řešení početních a problémových situacích v cizích jazycích, fyzice, chemii, zeměpisu, přírodovědě informatice a dalších oborech. Její aplikovatelnost v daných předmětech. Důraz na zvýšení názornosti a zajímavosti při využití slovních úloh, řešení fyzikálních a chemických výpočtů, zeměpisných
  a přírodovědných problémů aj. Geometrie jako nástroj pro zlepšení představivosti. Použití nástrojů, které se snadněji ovládají a jsou pro děti názornější. Rýsování pomocí interaktivních pomůcek, vlastní interaktivní konstrukce. Pojďme začít používat měřicí nástroje SMART Notebooku, Geogebra, vkládání rovnic, SMART Math Tools a další.

 • Robotika a logika v přírodních vědách, informatice
  a dalších předmětech (5 hodin)

  Děti milují roboty a hry. Robotická stavebnice je v rukou učitele nástrojem pro zvýšení názornosti a atraktivity výuky. Představení robotiky jako nástroje pro podporu výuky cizího jazyka, výtvarné výchovy, fyziky, informatiky aj. dále jako nástroje pro rozvoj schopnosti řešit problémové situace a rozvoje kreativity a jako nástroje pro skupinovou práci s podporou soutěživosti. Přehled nabízených platforem na současném trhu, jejich výhody a nevýhody. Ukázky a doporučení pro tvorbu aktivit řešení problémů souvisejících s výukou v daném předmětu. Odkazy na video návody, metodiky a zdroje pro podporu výuky robotiky v cizím jazyce, výtvarné výchově, fyzice, informatice aj. Konkretizace pojmu logické hry ve smyslu nástroje pro rozvoj logického myšlení. Aplikace logických her ve výuce. Odkazy na video návody, nástroje a zdroje pro podporu výuky logiky.

 • Práce s i-učebnicí a vzdělávacím portálem (6 hodin)
  Využití interaktivního obsahu i-učebnic jako jsou Flexibooks pro potřeby podpory výuky matematiky ve fyzice, chemii, aj., práce s multimédii, výběr studijního obsahu, doplňování vlastního obsahu a propojení s internetovými zdroji ve smyslu rozvoje matematické gramotnosti v jiných předmětech než matematice. Seznámení s online vzdělávacím portálem jako je Fred, správa knihovny médií a výběr vhodných materiálů pro tvorbu příprav ve smyslu podpory výuky matematiky v jiných předmětech než matematice, práce s mediálním obsahem portálu a propojení s internetovými zdroji. Registrace a typy licencí i-učebnic, přihlášení a správa vlastních příprav
  v návaznosti na jejich používání ve výuce.

 • Nebojte se cloudu (5 hodin)
  Hrajete s dětmi didaktické hry? Vymýšlíte pro své žáky
  a studenty aktivity, při kterých je potřeba jejich spolupráce? Potřebujete nashromáždit v krátkém časovém období větší množství údajů a přehledně je uspořádat? Pak jsou tady pro vás k dispozici různé cloudové nástroje, které jsou jednak jednoduché na použití a přípravu a mají tu výhodu, že s nimi každý může pracovat jak ze školy, tak z domova. A testování bude příjemným bonusem, který můžete okamžitě začít používat. Tato část vám ukáže jednoduchost a snadnost práce v cloudu. Seznámíte se s možnostmi cloudových řešení
  a nástrojů jako jsou SMART amp, SMART lab a Response 2, dále s Toglicem pro tvorbu tabletových výukových aktivit a dalšími.

 • Finance nás provází celým životem (5 hodin)
  Příklady a modelové situace, ve kterých se objevují tabulky
  a grafy, finance a statistiky. Ukázky práce s autentickými materiály z různých oblastí výuky, porovnávání nabídek finančních produktů a služeb a další. Aplikace textového a tabulkového editoru včetně  prezentačních nástrojů
  s využitím animací, grafů, tabulek, videí, interaktivních her, podkladů pro výuku. 

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 32 hodin (6 bloků školení).

 

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů