CG32B - Čtenářská gramotnost - pokročilé školení

ŠKOLENÍ JE URČENO VÝHRADNĚ PRO ZŠ PONIKLÁ.

 

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je nástavbou na „základní školení“ a je zaměřeno na pokročilý rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ a napříč předměty.

Čtenářská gramotnost je podpora rozvoje dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému.

Školení seznámí účastníky s možnostmi zařazení, využití a určení technologií pro jazykový rozvoj dětí školního věku. Dále s časovým zvládnutím jazykového rozvoje dle věku dítěte a zvláštnostmi. Ukážeme si logopedická cvičení či nápravu správné výslovnosti, závislost rozvoje slovní zásoby na aktivitách, které dítě obklopují (knihy, leporela, dětské encyklopedie, časopisy) a možnosti zařazení a využití technologií pro jazykový rozvoj.

Školení je určeno pedagogům s aprobací český jazyk a vyučující český jazyk na 1. a 2. stupni ZŠ a navazuje na základní školení.

Doporučený digitální obsah:
Aplikace Včelka, Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Teoretická a praktická část školení a je rozdělena do 5 bloků:

 • Čtenářská gramotnost - teorie - pokročilé školení (16 hodin)
  Čtenářská gramotnost obecně a napříč předměty, v českém jazyce a literatuře. Projektové úkoly.

 • Prvopočáteční čtení a psaní interaktivně (4 hodiny)
  Využití pokročilých nástrojů SMART Výukového softwaru pro použití různých metod čtení (GM, ASM), vytvoření motivačních her a aktivit vhodných k použití na interaktivní tabuli nebo tabletu apod. V aplikaci Včelka se účastníci školení seznámí
  s některými týmovými hrami zaměřenými na sluch, zrak
  a paměť čtenářů. Využití SMART lab – přesmyčky, rébusy, řazení slov a vět.

 • Interaktivní cvičení na rozvoj čtení (4 hodiny)
  Aktivity na individuální rozvoj čtení s pomocí pokročilých nástrojů SMART Výukového softwaru a dalších interaktivních programů podle možností školy. Obrázkové aktivity pro rozvoj čtení pomocí aplikace Včelka. Cvičení na rozvoj přesnosti - nahrávání stránky a zvuku (pokročilý uživatel). Cvičení pro pokročilé čtenáře (individualizace) – Zrychlení. Soutěže vedoucí k automatizaci čteného – SMART Response. Ukázka online testůs obrázky a videem (Kahoot, Quizziz).

 • Interaktivní podpora dysporuch - Metodická podpora dysporuch s využitím SMART Výukového softwaru (4 hodiny)
  Individuální přístup k žákům se SVP pomocí SMART Výukového softwaru, jak jim rychle a efektivně chystat motivující úkoly do hodin. Tipy a triky, jak vytvářet jednoduchá interaktivní cvičení
  a poskytovat žákům zpětnou vazbu. Můj obsah - kartotéka grafomotorických cvičení dětí s SPU apod., nahrávání stránky, videozáznam. Toglic cvičení, Myšlenkové mapy, Včelka – pseudoslova a jejich nahrávání ve SMART Notebooku.

 • Interaktivní cvičení a aktivity jako zpětná vazba porozumění čtenému (4 hodiny)
  Složitější hry a soutěže pro práci ve skupinách, zaměření se na práci s odborným textem a klasické metody v netradičním stylu.  Seznámení se s několika možnostmi, jak sdílet materiály s žáky (a nejen materiály učitele, ale i jejich vlastní, DÚ atd.). Inspirativní zdroje vhodné pro učitele českého jazyka na ZŠ.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 32 hodin (6 bloků školení).

 

Tento termín je již plně obsazen