WEB - Inspirativní webinář - Nová školení pro mateřské školy

Program setkání

Webinář si klade za cíl seznámit pedagogy s obsahem nově připravených školení orientovaných na rozvoj vzdělávání pedogogů mateřských škol.

Školení jsou tvořena z odborné teoretické a praktické části, která se zaměřuje na využití SMART Výukového softwaru, vzdělávacích programů a aplikací. 
Věnují se rozvoji klíčových kompetencí jakou jsou matematická, čtenářská pregramotnost, inkluze na MŠ a individualizace ve vzdělávání.

Webinář je on-line forma školení kombinující moderní nástroje, internet
a možnosti interaktivní formy tradičních školení. Probíhají přes internet
s pomocí videokonferenčního systému SMART Bridgit.

Přihlašovací údaje k webináři a návod, jak se přihlásit obdržíte 15 - 30 minut před začátkem webináře do emailu.

Webinář je zdarma a není akreditovaný MŠMT.

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)