WEB - Inspirativní webinář - Jak na matematickou gramotnost s AV MEDIA

Program setkání

Webinář si klade za cíl seznámit pedagogy s obsahem nově připravených školení orientovaných na rozvoj matematické gramotnosti na základních školách.

Tato školení Vám ukáží, co vše se zdá z informačních a komunikačních technologií využít pro zvýšení motivace žáků. Zaměřují se na využití geogebry, robotiky, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů, aplikací grafů a tabulek v návaznosti na prezentační a tabulkové editory
a v neposlední řadě se věnují typizaci příkladů využití matematiky v otázkách všedního dne.

Díky našemu školení získáte kladný postoj k užívání těchto moderních didaktických pomůcek a online nástrojů a Vaši žáci získají pozitivnější přístup
k vyučovací hodině.

Školení jsou připravena speciálně pro účely vzdělávání pedagogů z prostředků EU šablon. Součástí webináře jsou také praktické ukázky.

Webinář je on-line forma školení kombinující moderní nástroje, internet
a možnosti interaktivní formy tradičních školení. Je potřeba pouze PC
s připojením k internetu. Webinář probíhá pomoci videokonferenčního systému SMART Bridgit.

Přihlašovací údaje k webináři a návod, jak se přihlásit obdržíte 15 - 30 minut před začátkem webináře do emailu.

Webinář je zdarma a není akreditovaný MŠMT.

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)