CG32A - Čtenářská gramotnost - základní školení

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ.

Čtenářská gramotnost je podpora rozvoje dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému.

Školení seznámí účastníky s možnostmi zařazení, využití a určení technologií pro jazykový rozvoj dětí školního věku. Dále s časovým zvládnutím jazykového rozvoje dle věku dítěte a zvláštnostmi. Ukážeme si logopedická cvičení či nápravu správné výslovnosti, závislost rozvoje slovní zásoby na aktivitách, které dítě obklopují (knihy, leporela, dětské encyklopedie, časopisy) a možnosti zařazení a využití technologií pro jazykový rozvoj.

Školení je určeno pedagogům s aprobací český jazyk a vyučující český jazyk na 1. a 2. stupni ZŠ.

Doporučený digitální obsah:
Aplikace Včelka, Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení má teoretickou a praktickou část a je rozděleno do 5 bloků:

 • Čtenářská gramotnost - teorie - základní školení (16 hodin)
  Seznámení s tématem Čtenářské gramotnosti, teoretické přístupy k osvojení si čtení a počátečního psaní. Podpora rozvoje techniky čtení, počátečního psaní, dovednosti zaměřené na jazykové roviny. Děti s rizikem rozvoje SPU (dyslexie, dysortografie). Čtenářská gramotnost - porozumění čtenému.

 • Prvopočáteční čtení a psaní interaktivně (4 hodiny)
  Využití základních nástrojů SMART Výukového softwaru pro použití různých metod čtení (GM, ASM). Účastníci si prakticky vyzkouší vytvořit jednoduchá cvičení do hodin čtení. Práce s aplikací Včelka na podporu čtenářských dovedností (nácvik čtení jednoduchých slov, techniky čtení, sluchová analýza
  a syntéza, podpora paměti, postřehu). Využití nástrojů galerie (tvary psacího písma, druhy čar, Můj obsah - ukládání tvarů psacího písma, tabulka pro čtení slabik - dlouhé a krátké slabiky, pravolevá orientace – řádek, sloupeček, alternativa pro pexeso, porozumění, slovní zásoba a jiné).

 • Interaktivní cvičení na rozvoj čtení (4 hodiny)
  Cvičení na rozvoj kvality čtení s pomocí nástrojů SMART Výukového softwaru (čtenářské okénko - reflektor, zprůhlednění geom. tvaru, maskování textu, cvičení na rozvoj přesnosti čtení – widgety, LAB, Tvůrce cvičení – třídění textu, nahrávání zvuk, cvičení na rozvoj plynulosti – widget Timer). Cvičení pro pokročilé čtenáře (individualizace) – Zrychlení soutěže vedoucí k automatizaci čteného - kouzelné pero, mizící inkoust. Kahoot – vytvoření jednoduchého textu. Aplikace Včelka – háčkovaná, měkčení slabik, délky samohlásek.

 • Interaktivní podpora dysporuch - Metodická podpora dysporuch s využitím SMART Výukového softwaru (4 hodiny)
  Zaměřuje se na možnosti, jak přistupovat k žákům s SVP pomocí SMART Výukového softwaru a žákovských zařízení. Metodická nabídka, jak vytvářet jednoduchá interaktivní cvičení a poskytovat žákům zpětnou vazbu. Kimova hra (obrázky) pravolevá orientace. Práce s „Můj obsah“ - kartotéka grafomotorických cvičení dětí s SPU apod., nahrávání stránky, videozáznam. Nástroje aplikace Včelka – porozumění krátkému čtenému textu.

 • Interaktivní cvičení a aktivity jako zpětná vazba porozumění čtenému (4 hodiny)
  Jak získat zpětnou vazby od žáků, jak porozumět textu. Vytvoření cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy, na rozvoj slovní zásoby. Seznámení s novými programy, aplikacemi vedoucími k porozumění čteného, k rozvoji čtenářské gramotnosti. Využití nástrojů Toglic, SMART Response, Včelka. Seznámení s citacemi při práci s odbornou literaturou

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn. 32 hodin (6 bloků školení).

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů