MG32A - Matematika pro matematiky

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Matematické gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ a je určeno učitelům matematiky.

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí žáků, a to zejména kompetencí k řešení problémů. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít
k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i žáků v oblastech využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu rozvoje matematické gramotnosti v předmětu matematika.

Kurz umožňuje vyučujícím matematiky seznámení s využitím geogebry, robotiky, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů, aplikací grafů, tabulek
v návaznosti na prezentační a tabulkové editory
a v neposlední řadě typizací příkladů využití matematiky v otázkách všedního dne. Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy, internetové zdroje pro podporu přípravy na výuku matematiky při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj
k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup žáků k procesu výuky.

Doporučený digitální obsah:
Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení je rozděleno do 6 bloků:

 • Úvod do školení Matematická gramotnost + Matematika všedního dne (6 hodin)
  Úvod do školení. Praktické využití matematiky v běžném životě.
  Praktické využití matematiky v běžném životě. Ve kterých oblastech se setkáváme s aplikací matematiky? Do kterých činností se nám prolíná? Snazší zvládnutí matematiky za pomoci digitálních technologií. Například při nakupování, při zjišťování skutečné výše slev, čtení z grafů a tabulek, při cestování ve smyslu nákladů, map a vzdáleností, porovnání nabídek produktů a služeb, jízdní řády, poměry složek ve směsích, využití návodů a další.

 • Geometrie a algebra v jednom  (5 hodin)
  Používáte při geometrii dřevěné či plastové rýsovací pomůcky? Zdá se vám, že děti mají čím dál tím menší představivost? Ukážeme vám nástroje, které se ovládají snadněji a jsou pro děti názornější. Rýsujme pomocí interaktivních pomůcek, ukažme si aplikace, které vám umožní si složitější konstrukce uložit a přehrávat dětem jako smyčku, naučme se připravit vlastní interaktivní konstrukce. S těmito nástroji vytvořme také důkazy některých algebraických výrazů. Pojďme začít používat měřicí nástroje SMART Notebooku, Geogebra, vkládání rovnic, SMART Math Tools a další.

 • Robotika a logika (5 hodin)
  Děti milují roboty a hry. Robotická stavebnice je v rukou učitele matematiky nástrojem pro zvýšení názornosti a atraktivity výuky. Představení robotiky jako nástroje pro podporu výuky matematiky a logiky, jako nástroje pro rozvoj schopnosti řešit problémové situace a rozvoje kreativity a jako nástroje pro skupinovou práci s podporou soutěživosti. Přehled nabízených platforem jako je Merkur, Lego a další na současném trhu, jejich výhody a nevýhody. Ukázky a doporučení pro tvorbu aktivit řešení matematických problémů. Odkazy na video návody, metodiky a zdroje pro podporu výuky robotiky v matematice. Konkretizace pojmu logické hry ve smyslu nástroje pro rozvoj logického myšlení. Aplikace logických her ve výuce matematiky. Odkazy na video návody, nástroje a zdroje pro podporu výuky logiky v matematice.
     
 • Práce s i-učebnicí a vzdělávacím portálem (6 hodin)
  Využití interaktivního obsahu i-učebnic jako jsou Flexibooks pro potřeby výuky matematiky, práce s multimédii, výběr studijního obsahu, doplňování vlastního obsahu a propojení s internetovými zdroji ve smyslu rozvoje matematické gramotnosti. Seznámení s online vzdělávacím portálem jako je Fred, správa knihovny médií a výběr vhodných materiálů pro tvorbu příprav na výuku matematiky, práce s mediálním obsahem portálu a propojení s internetovými zdroji. Registrace a typy licencí i-učebnic, přihlášení a správa vlastních příprav v návaznosti na jejich používání ve výuce.  

 • Nebojte se matematiky v cloudu (5 hodin)
  Tato část vám ukáže jednoduchost a snadnost práce v cloudu. Hrajete s dětmi matematické hry? Vymýšlíte pro své žáky
  a studenty aktivity, při kterých je potřeba jejich spolupráce při řešení matematického problému? Potřebujete nashromáždit v krátkém časovém období větší množství údajů a uspořádat je? S cloudovými nástroji můžete pracovat jak ze školy, tak z domova. Jsou jednoduché na použití, usnadní vám přípravu a testování bude příjemným bonusem, který můžete okamžitě začít používat. Seznámíte se s možnostmi cloudových řešení a nástrojů jako jsou SMART amp, SMART lab a Response 2 a v neposlední řadě Toglic ve smyslu tvorby tabletových výukových aktivit (jako např. práce s náhodnými čísly, rozdělování čísel, početní operace, porovnávání čísel, bingo a další).

 • Finance, grafy a statistika (5 hodin)
  Praktické příklady a modelové situace vhodné pro výuku, zaměřené na finance, práci s grafy, tabulkami a statistikou. Využívány budou textové, prezentační a tabulkové editory s využitím příkladů ve smyslu aplikace procent, promile, trojčlenky, dále pak zaměření na úroky aneb nejen peníze
  v matematice hravou formou.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 32 hodin (6 bloků školení).

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů