MG32A - Matematika pro matematiky

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Matematické gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ a je určeno učitelům matematiky.

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí žáků, a to zejména kompetencí k řešení problémů. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít
k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i žáků v oblastech využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu rozvoje matematické gramotnosti v předmětu matematika.

Kurz umožňuje vyučujícím matematiky seznámení s využitím geogebry, robotiky, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů, aplikací grafů, tabulek
v návaznosti na prezentační a tabulkové editory
a v neposlední řadě typizací příkladů využití matematiky v otázkách všedního dne. Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy, internetové zdroje pro podporu přípravy na výuku matematiky při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj
k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup žáků k procesu výuky.

Doporučený digitální obsah:
Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení je rozděleno do 6 bloků:

 • Úvod do školení Matematická gramotnost + Matematika všedního dne (6 hodin)
  Úvod do školení. Praktické využití matematiky v běžném životě.
  Praktické využití matematiky v běžném životě. Ve kterých oblastech se setkáváme s aplikací matematiky? Do kterých činností se nám prolíná? Snazší zvládnutí matematiky za pomoci digitálních technologií. Například při nakupování, při zjišťování skutečné výše slev, čtení z grafů a tabulek, při cestování ve smyslu nákladů, map a vzdáleností, porovnání nabídek produktů a služeb, jízdní řády, poměry složek ve směsích, využití návodů a další.

 • Geometrie a algebra v jednom  (5 hodin)
  Používáte při geometrii dřevěné či plastové rýsovací pomůcky? Zdá se vám, že děti mají čím dál tím menší představivost? Ukážeme vám nástroje, které se ovládají snadněji a jsou pro děti názornější. Rýsujme pomocí interaktivních pomůcek, ukažme si aplikace, které vám umožní si složitější konstrukce uložit a přehrávat dětem jako smyčku, naučme se připravit vlastní interaktivní konstrukce. S těmito nástroji vytvořme také důkazy některých algebraických výrazů. Pojďme začít používat měřicí nástroje SMART Notebooku, Geogebra, vkládání rovnic, SMART Math Tools a další.

 • Robotika a logika (5 hodin)
  Děti milují roboty a hry. Robotická stavebnice je v rukou učitele matematiky nástrojem pro zvýšení názornosti a atraktivity výuky. Představení robotiky jako nástroje pro podporu výuky matematiky a logiky, jako nástroje pro rozvoj schopnosti řešit problémové situace a rozvoje kreativity a jako nástroje pro skupinovou práci s podporou soutěživosti. Přehled nabízených platforem jako je Merkur, Lego a další na současném trhu, jejich výhody a nevýhody. Ukázky a doporučení pro tvorbu aktivit řešení matematických problémů. Odkazy na video návody, metodiky a zdroje pro podporu výuky robotiky v matematice. Konkretizace pojmu logické hry ve smyslu nástroje pro rozvoj logického myšlení. Aplikace logických her ve výuce matematiky. Odkazy na video návody, nástroje a zdroje pro podporu výuky logiky v matematice.
     
 • Práce s i-učebnicí a vzdělávacím portálem (6 hodin)
  Využití interaktivního obsahu i-učebnic jako jsou Flexibooks pro potřeby výuky matematiky, práce s multimédii, výběr studijního obsahu, doplňování vlastního obsahu a propojení s internetovými zdroji ve smyslu rozvoje matematické gramotnosti. Seznámení s online vzdělávacím portálem jako je Fred, správa knihovny médií a výběr vhodných materiálů pro tvorbu příprav na výuku matematiky, práce s mediálním obsahem portálu a propojení s internetovými zdroji. Registrace a typy licencí i-učebnic, přihlášení a správa vlastních příprav v návaznosti na jejich používání ve výuce.  

 • Nebojte se matematiky v cloudu (5 hodin)
  Tato část vám ukáže jednoduchost a snadnost práce v cloudu. Hrajete s dětmi matematické hry? Vymýšlíte pro své žáky
  a studenty aktivity, při kterých je potřeba jejich spolupráce při řešení matematického problému? Potřebujete nashromáždit v krátkém časovém období větší množství údajů a uspořádat je? S cloudovými nástroji můžete pracovat jak ze školy, tak z domova. Jsou jednoduché na použití, usnadní vám přípravu a testování bude příjemným bonusem, který můžete okamžitě začít používat. Seznámíte se s možnostmi cloudových řešení a nástrojů jako jsou SMART amp, SMART lab a Response 2 a v neposlední řadě Toglic ve smyslu tvorby tabletových výukových aktivit (jako např. práce s náhodnými čísly, rozdělování čísel, početní operace, porovnávání čísel, bingo a další).

 • Finance, grafy a statistika (5 hodin)
  Praktické příklady a modelové situace vhodné pro výuku, zaměřené na finance, práci s grafy, tabulkami a statistikou. Využívány budou textové, prezentační a tabulkové editory s využitím příkladů ve smyslu aplikace procent, promile, trojčlenky, dále pak zaměření na úroky aneb nejen peníze
  v matematice hravou formou.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 32 hodin (6 bloků školení).