Nalezeno 12 výsledků

Školení je určeno pro začátečníky a mírně pokročilé uživatele – vše prakticky s důrazem na učitelskou praxi, konkrétně ovládání a nastavení tabule a SW, lišta nástrojů, plovoucí nástroje, záložky, nástroje, činnosti, doplňky, pracovní plocha, práce s inkoustem a popisovači, mazání, tvary a objekty, stínování. Galerie, obrazovka, vlastnosti, klonovač, seskupení, digitalizace, vrstvy, zamykaní, odkazy a zvuk, aj. Školení propojuje inovativní přístup ke vzdělávacímu obsahu s rozvojem klíčových kompetencí žáků, a to zejména kompetencí pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy. Účastníkům školení budou předány nejenom znalosti práce s ICT, ale i konkrétní příklady vhodného využití ICT při výuce. Dojde tak k rozšíření znalostí a dovedností nejenom pedagogů, ale i žáků v oblastech využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu rozvoje využití ICT ve všech předmětech.

Určeno pro: Učitel
Úroveň: Začátečník
Délka: Celodenní
1 800

Školení je určeno pro středně pokročilé a pokročilé uživatele – vše prakticky s důrazem na učitelskou praxi – konkrétně, prohlížeč, export a import, motivy a vzhled, zarovnání, kapátko, tabulky, animace, můj obsah, 3D objekty, strukturování stránek, vytahovací záložky, videozáznam, YTB přehrávač, bloky, tvůrce cvičení, nahrávání stránky, pravidla vzhledu, aktivity LAB a cloud, další galerie, on-line řešení, aj. Školení propojuje inovativní přístup ke vzdělávacímu obsahu s rozvojem klíčových kompetencí žáků, a to zejména kompetencí pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy. Účastníkům školení budou předány nejenom znalosti práce s ICT, ale i konkrétní příklady vhodného využití ICT při výuce. Dojde tak k rozšíření znalostí a dovedností nejenom pedagogů, ale i žáků v oblastech využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu rozvoje využití ICT ve všech předmětech.

Určeno pro: Učitel
Úroveň: Pokročilý
Délka: Celodenní
1 800

Základy programování ve Scratchi jsou nezbytnou součástí kompetencí jak učitelů ICT, tak žáků samých, kteří je pak využijí buď při své vlastní kreativní tvorbě programů nebo her, tak při navazujícím studiu na střední škole. Je potřeba k programování přistupovat jako k nezbytnosti a dosáhnout skutečnosti, že každý žák dokáže naprogramovat jednoduchý program nebo hru. Celkově je potřeba zaměřit se na využití těchto nástrojů z hlediska výuky, vtáhnout učitele do digitálního světa a umožnit mu zapojit aktivně žáky do procesu sebe vzdělání s podporou programování. Nemá význam zabývat se teoretizováním, ale je skutečně potřeba vycházet z již ověřených praktických úloh a postupovat od úplných základů až po tvorbu her, následně pak tvorbu a editaci složitějších projektů krok za krokem vhodně doplněných metodickým výkladem s kompletním odborným vysvětlením pro začínající učitele. Využití cloudové aplikace zdarma s možností stažení do PC. Zaměření na podporu výuky programování prakticky s ohledem na věkové skupiny žáků a schopností učitele.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: ICT a digitální technologie
1 800

Autorský zákon představuje ve výuce vzhledem k současnému využívání digitálních učebních materiálů a zdrojů z internetu základní dokument, který učitele i žáky seznamuje s problematikou užití těchto děl ve výuce, definuje podmínky užití a způsoby, jak vše udělat, aby to bylo správně podle zákona. Problematika tohoto zákona je mezi učiteli i žáky vnímána spíše negativně a leckdy není zcela přesně dodržena. Je nezbytné učitelům přiblížit zákon takovým způsobem, aby ho vzali za svůj a následně pak předali tuto informaci i svým žákům. Celkově je potřeba se zaměřit zejména na části zákona související s výukou, resp. zaměřené na učitelskou praxi, zejména pak z oblasti kopírování studijních materiálů. Dále je nutné přiblížit formou rozboru vhodné licence. Následně osvětlit problematiku a podmínky citování. Ukázat vhodné zdroje digitálních materiálů na internetu a poukázat na podobu jejich užití včetně citování. Finálně pak seznámit učitele s přehledem organizací oprávněných k výkonu kolektivní správy práv. Téma je využitelné ve výuce všech předmětů pro všechny obory. Důraz je kladen jak na teoretickou znalost, tak na praktickou zkušenost, přičemž budou účastníkům nabídnuty příklady využití k rozvoji klíčových kompetencí. Seminář bude veden formou prezentace, řízené diskuse, praktických ukázek.

Délka: Celodenní
Předmět: ICT a digitální technologie
1 800

Současný svět je svým způsobem závislý na internetu, a tak jako nám poskytuje řadu užitečných informací, služeb, nástrojů, aplikací a možností, tak bohužel skrývá i řadu nebezpečí v podobě nutnosti používat bezpečná hesla, sextingu, virů a podvodných zpráv, kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu, happy slappingu, phishingu, pharmingu, trollingu, aj. Je nutné se s těmito aspekty seznámit, chápat je jako potenciální nebezpečí a naučit se proti nim bránit, a nikoliv je ignorovat. Existuje řada bezpečnostních prvků a pravidel chování, která nás dokáží v základním režimu ochránit. Průřezově je potřeba pochopit důležitost ochrany před uvedenými hrozbami internetového prostředí. Poukázat na viry a jejich nebezpečnost z hlediska práce pedagoga, ale i žáka. Celkově je potřeba zaměřit se na využití ochranných prvků a specifických pravidel chování z hlediska výuky, vtáhnout učitele do digitálního světa těchto aplikací a pravidel a umožnit mu vytvořit podmínky pro vzájemnou bezpečnou komunikaci a sdílení informací s ochranným prvkem a dle vhodných pravidel.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: ICT a digitální technologie
1 800

Současný trend využívání ICT technologií vede k postupnému přechodu k cloudovým řešením a on-line službám. Tyto služby mimo jiné představují i velmi zajímavou možnost, jak vytvářet dokumenty, tabulky a prezentace bez nutnosti instalace kancelářského balíku, ať už v placené či neplacené verzi. Dále jsou nabízeny rozsáhlé možnosti využití mailu, kontaktů a kalendáře. V neposlední řadě je pak možnost vytvářet velmi rychle formuláře, ať už pro zjišťování podstatných dat nebo k testování získaných znalostí. Finálně jsou také k dispozici nástroje pro správu přiděleného disku a komunikační kanál, jako pro volání, tak „chatování“, apod. Řadě těchto nástrojů je nabízena různými subjekty v různé podobě a verzích, od placených až po free verze. Celkově je potřeba zaměřit se na využití těchto nástrojů z hlediska výuky, vtáhnout učitele do digitálního světa těchto aplikací a umožnit mu zjednodušit domácí přípravu žáka, vytvořit podmínky pro vzájemnou komunikaci, sdílení informací a sledování akcí. Téma je využitelné ve výuce všech předmětů pro všechny obory. Důraz je kladen jak na základní seznamovací teoretickou znalost, tak na praktickou zkušenost, přičemž budou účastníkům nabídnuty příklady využití k rozvoji klíčových kompetencí. Ukážeme si práci s komunikačními nástroji, resp. Gmail, Hangouts, Kalendář a Google+, rozšířená práce s Diskem a rozšířená práce s nástroji pro spolupráci Dokumenty, Tabulky, Formuláře, Prezentace, weby. Vše v prostředí G Suite přímo na školení krok za krokem.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: ICT a digitální technologie
1 800

Současný trend využívání ICT technologií vede k postupnému přechodu k cloudovým řešením a on-line službám. Tyto služby mimo jiné představují i velmi zajímavou možnost, jak vytvářet videa a videosekvence s jejich následným publikováním vybrané skupině respondentů nebo celému světu pomocí internetu. Dále pak vzhledem k neustále rostoucímu nezájmu žáků o literární publikace v psané podobě, ať už tištěné nebo datové, resp. k faktu, že žáci ztrácejí potřebu číst, dochází k nárůstu zájmu ze strany žáků o výukové video moduly. Pro pochopení aplikace QR kódu ve výuce je zapotřebí se nejprve seznámit s problematikou kódů jako takových, resp. co jsou to čárové kódy a k čemu se v současné době využívají. Jaké jsou možnosti z hlediska čtení QR kódu, resp. jak takový kód přečíst a využít tak informaci v něm zakódovanou, jaké máme k dispozici čtečky QR kódů včetně free verzí. Mimo to pak jaké jsou možnosti z hlediska vytváření QR kódu, resp. jak vytvořit vlastní QR kód a uložit do něj požadovanou informaci, kterou chceme předat např. žákům a jaké máme k dispozici generátory QR kódů včetně free verzí. V neposlední řadě pak možnosti grafické úpravy QR kódu a bezpečnost při práci s QR kódy. Přiblížení budoucnosti využití QR kódu a samozřejmě aplikovatelnost ve výchovně vzdělávacím procesu. Celkově je potřeba zaměřit se na využití QR kódů z hlediska výuky, vtáhnout učitele do digitálního světa a umožnit mu zjednodušit domácí přípravu žáka, vytvořit podmínky pro vzájemnou komunikaci a sdílení informací.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: ICT a digitální technologie
1 800

Školení nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých ale i žáků v oblastech nastavení a používání operačního systému ve smyslu technik práce s přihlášením, odhlášením, zakládáním a správou účtu, přepínání uživatelů, přizpůsobením systému, změnou hesla, kalendářem, psaním na obrazovku včetně zamykání a odemykání, možnostmi získání a správou aplikací, nabídkou Start, dlaždicemi, připínáním a odepínáním aplikací, aktualizací systému, zapínáním a vypínáním aplikací a procesů, správcem úloh, tvorbou rychlých poznámek a výstřižků, skrýváním a prací s ikonami a plochou, čištěním pracovního prostoru a disku, přichycením aplikací vedle sebe, prací s virtuální plochou, správou oznámení, připojováním a odpojováním zařízení, změnou nastavení a systémem správy baterie u notebooků, OneDrivem, systémem vyhledávání aplikací, souborů a dalších položek, prací s fotografiemi a videem, ochranou počítače, připojením k wi-fi a BT, klávesovými zkratkami, účtem MS, zjednodušením používání operačního systému, perem a gesty. Účastníci získají pozitivní vztah k dané problematice, pochopí její důležitost a nezbytnost ve výuce, neboť se s možnými riziky setkávají prakticky denně. Získají praktickou zkušenost pro následnou aplikaci ve výuce. Cílem vzdělávací akce je poskytnout učitelům základní teoretické i praktické znalosti při bezpečném používání internetu s následnou aplikací na samotné žáky.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: ICT a digitální technologie
1 800

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů