Materiál je určen k upevnění dovednosti zobrazování krychle a kvádru a k procvičení rozpoznání sítí těchto dvou těles. Dále slouží k ověření znalosti rozdílu mezi stěnovou a tělesovou úhlopříčkou, boční stěnou a podstavou.

Předmět: Matematika
Poznámka hodnotitele: doporučujeme
Výzva 51: ne
Klíčová slova: stěnová a tělesová úhlopříčka, boční stěna a podstava.
Datum vložení: 21.10.2011