Test Response VE; na několika větách - školních perličkách - si žáci zopakují slovní druhy, druhy zájmen, druhy přídavných jmen, základní skladební dvojice.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, druhy zájmen, základní skladební dvojice.
Datum vložení: 29.10.2015