Procvičování významových poměrů mezi souř. spoj. hlavními větami

Poznámka hodnotitele: Závěrečná práce ze školení.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: významový poměr, souřadnost, souřadicí spojky a spojovací výrazy
Datum vložení: 16.05.2012