Kviz pro použití hlasovacího zařízení

Poznámka hodnotitele: zdroj ze školení, SMART RESPONSE
Výzva 51: ne
Klíčová slova: věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy
Datum vložení: 05.04.2012