procvičování mnohočlenů - vzorce

Poznámka hodnotitele: SNB1 - Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board - výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: mnohočlen, rozklad na součin, vzorce
Datum vložení: 15.03.2016