Materiál je určen k rozšíření znalostí o ohebných slovních druzích a především k procvičení jejich rozpoznávání a rozlišování.

Poznámka hodnotitele: PK Čj - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Český jazyk, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa
Datum vložení: 19.06.2015