Antické Řecko - mix ppt prezentace s otázkami týkajícími se řeckých dějin, správnost odpovědí si lze okamžitě ověřit - lze využít i pro hlasovací zařízení

Předmět: Dějepis
Výzva 51: ne
Klíčová slova: test hlasovací zařízení starověk antické Řecko, antika, Řecko, Akropolis, amfora, Delfy, řecké sloupy (dórský, ionský, korintský), Mykény, olympijské hry, starořecké lodě
Datum vložení: 13.08.2006