Zařazování živočichů do skupin.

Poznámka hodnotitele: SNB12 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky - zdroj (výstup) ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Živočichové, obratlovci, savci, ptáci, ryby, obojživelníci, plazi.
Datum vložení: 07.01.2014