Prohlubování a upevňování učiva vyjmenovaných slov

Výzva 51: ne
Klíčová slova:  vyjmenovaná slova, slova příbuzná, slovní druhy, věta,  slovo souřadné, nadřazené
Datum vložení: 18.06.2012