procvičování, prohlubování a upevňování učiva VS po L.

Poznámka hodnotitele: Velmi pěkný materiál obsahující nejen zábavné rébusy.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: vyjmenovaná slova, slova příbuzná, slovní druhy.
Datum vložení: 03.11.2011