Žáci si různými hrami zopakují slovní zásobu, popíší obrázek, tvoří otázky pomocí vazby there is/are a ověří si své pozorovací dovednosti.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: there is/are, bedroom, toys, in, on, lektor
Datum vložení: 18.08.2014