Žáci si osvojí a procvičí základní slovíčka tematického celku tělo.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: body, části těla, lektor
Datum vložení: 18.08.2014