Slovesa - určování mluvnických kategorií osoba, číslo

Výzva 51: ne
Klíčová slova: zvratná slovesa, časování, osoba, číslo, čas, infinitiv, složený a jednoduchý slovesný tvar
Datum vložení: 19.04.2013