Výklad : síla

Výzva 51: ne
Klíčová slova: síla, siloměr, účinky síly
Datum vložení: 12.04.2015