Žák se orientuje na číselné ose do 1 000 000, řadí čísla podle velikosti, zaokrouhluje.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce.
Datum vložení: 01.04.2015