Opakování učiva z 5. ročníku pomocí hlasovacího zařízení

Předmět: Český jazyk
Autor: Eva Nová
Výzva 51: ne
Klíčová slova: vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie, přísudek, vzory podstatných a přídavných jmen, souvětí
Datum vložení: 10.03.2016