DUM je určen pro výuku předmětu prvouka ve 2. ročníku ZŠ. Věnuje se tématu hromadných sdělovacích prostředků a reklamy.

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Výzva 51: ne
Klíčová slova: média, informace, reklama
Datum vložení: 01.03.2016