Matematické opakování hrou pro 4. třídu

Předmět: Matematika
Autor: Jan Horák
Poznámka hodnotitele: Závěrečná práce ze školení. Perfektní materiál procvičující učivo zábavnou formou.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: pamětné násobení, písemné dělení, zaokrouhlování na desetitisíce, slovní úloha
Datum vložení: 02.12.2011