Žáci diskutují nad způsoby pomáhání ostatním a jak sami pomoc přijímají. Moderním způsobem se jim přibližují některé hudební nástroje. Procvičují si základní a doplňkové barvy. Rozvíjí svou fantazii. Příběh je i v italštině - možnost procvičení cizího jazyka.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: fantazie, pomoc druhému, základní a doplňkové barvy, hudební nástroje
Datum vložení: 08.05.2016