Materiál je určený k vyvození učiva o Kosmově kronice. Umožňuje poznávat nové pojmy a umístěnými odkazy na fotografie a webové stránky vytvářet názornou představu žáka během výkladu. Využitím interaktivních funkcí, které tabule nabízí, lze při samotném výkladu usměrňovat žákovu pozornost a zdůrazňovat informace k zapamatování. Cvičení v tomto materiálu jsou opatřena zpětnou vazbou se správným řešením, jsou využitelná pro diferenciovanou práci ve třídě i samostatnou přípravu.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Kosmas, kronikář, kronika, latina
Datum vložení: 15.12.2014