Stupnice, pravidla pro tvoření stupnic, posuvky

Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: stupnice, posuvky, předznamenání
Datum vložení: 08.06.2015