Test je zaměřen na zopakování učiva o nerostech a horninách.

Předmět: Prvouka
Výzva 51: ne
Klíčová slova: nerosty, horniny, povrch, pevnina, oceán, žula, čedič, pískovec, vápenec, živec, slída, křemen, response, lektor
Datum vložení: 15.03.2013