Opakování - samohlásky, souhlásky, dvojhlásky

Poznámka hodnotitele: zdroj ze školení, LAT, křížovka
Výzva 51: ne
Klíčová slova: samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
Datum vložení: 17.01.2012