Pochopení obsahu přečteného textu

Výzva 51: ne
Klíčová slova: čtení s porozuměním
Datum vložení: 24.11.2013