Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Finanční gramotnost
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk
  • Odborná angličtina / Oborová angličtina
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Další jazyky
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
  • Finanční matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Fyzika
  • Vlastivěda
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Chemie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Architektura
  • Etická výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Odborné předměty
  • Technická odvětví
  • Zpracování surovin a materiálů
  • Životní prostředí, zemědělství
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 1545 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

Víte, že můžete vyhledávat také podle autora, školy nebo názvu DUMu?

Opakování přirozených čísel - RISKUJ

1*

Opakování přirozených čísel formou hry RISKUJ. Určeno ke skupinové práci.

1264 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout420 kB
Matematika
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice Pavel Sovič

Dělitelnost

1*

Opakování pojmů z kapitoly dělitelnost

615 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.67 MB
Matematika
Základní škola, Praha Veronika Sovová

Čtyřúhelníky

1*

Tento materiál slouží k procvičení celku Čtyřúhelníky.

510 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout120 kB
Matematika
Základní škola, Kovářov Martina Řehořová

Pythagorova věta

1*

Procvičení učiva pravoúhlé trojúhelníky, druhá mocnina. Zavedení Pythagorovy věty.

540 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout723 kB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Velká Losenice Blanka Jírková

Celá čísla - sčítání

1*

Celá čísla - celá čísla, kladná a záporná celá čísla; číselná osa, znázornění na číselné ose, sčítání celých čísel

514 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.41 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Matematika

1*

Porovnávání čísel, řada čísel

368 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout4.43 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Loučovice Markéta Kalianková

Trojúhelníky - dělení a vnitřní úhly

1*

Výklad a procvičení dělení trojúhelníků včetně důkazu, že součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180°.

675 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout177 kB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, České Budějovice Jan Kuvik

ČTYŘÚHELNÍKY

1*

Slouží k výkladu, procvičení a upevnění učiva o druzích čtyřúhelníků a jejich vlastnostech vlastnosti

1039 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout8.24 MB
Matematika
Petra Píchová Petra Píchová

Čáry máry

1*

délka kružnice, polokružnice, čtvrtkružnice

280 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout377 kB
Matematika
Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046, Vodňany Ivana Kalivodová

Válec

1*

Popis tělesa, procvičení vzorců pro objem těles a jednotek objemu, příklady pro výpočet objemu válce

479 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout629 kB
Matematika
Základní škola a mateřská škola, Čkyně Jana Landová

INSPIRACE: Sčítání a odčítání zlomků

1*

Materiál slouží jako podpora výkladu a procvičování sčítání a odčítání zlomků.

946 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.27 MB
Matematika
Základní škola, Vlašim Ivo Hradecký

Kruh. Obsah kruhu

1*

Odvození vzorce pro výpočet obsahu kruhu a procvičování pojmů.

315 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.01 MB
Matematika
Základní škola, Uničov Anežka Kuncová

Zlomky

1*

seznámení a vysvětlení pojmu zlomek, celek, části zlomku, desetinný zlomek, zlomek roven jedné, zvládnutí čtení a psaní zlomku

726 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.73 MB
Matematika
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Blanka Šteindlerová

Tělesa

1*

Výklad a opakování základních informací o tělesech

238 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.80 MB
Matematika
Základní škola, Jílové u Prahy Veronika Šilháčková

Úhly-ostrý, tupý, pravý, přímý

1*

materiál je určen k výkladu a procvičení učiva o úhlech

722 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout129 kB
Matematika
Základní škola, Nová Paka Lukáš Macák

INSPIRACE_Rovnoběžníky_M,7.r

1*

Vlastnosti rovnoběžníků

418 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout228 kB
Matematika
Základní škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka nad Odrou Petra Staňková

INSPIRACE: Pythagorova věta

1*

Inspirace Pythagorova věta

398 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout10.03 MB
Matematika
Základní škola, Přelouč Marta Holická

Trojúhelník - těžnice,výšky, střední příčky

1*

DUM je určený k výkladu a procvičení učiva o těžnicích, středních příčkách a výškách

489 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout979 kB
Matematika
Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou Dana Kalousková

INSPIRACE - Desetinná čísla

1*

DUM je určený k procvičení desetinných čísel, součástí je test pro hlasování Smart Response.

524 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.76 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Zákupy Čestmír Kopřiva

INSPIRACE - Lichoběžník

1*

Výukový materiál je určen k výkladu, procvičení, ověření a upevnění základních znalostí o lichoběžníku. Žáci se naučí rozpoznávat jednotlivé druhy lichoběžníků.

387 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout319 kB
Matematika
Základní škola Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou Pavla Petráková

Dělitelnost - opakování

1*

DUM je určený k procvičení dělitelnosti, součástí je test pro hlasovasí systém Smart Response

604 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout691 kB
Matematika
Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou Dana Kalousková

Souměrné útvary

1*

Souměrné útvary

573 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout5.09 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo Marek Vystrčil

Posunutí

1*

Posunutí

529 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout733 kB
Matematika
Gymnázium, Sušice Štěpánka Baierlová

Konstrukce čtyřúhelníků

1*

Konstrukční úlohy, konstrukce čtyřúhelníků

862 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout567 kB
Matematika
Gymnázium, Sušice Štěpánka Baierlová

Úpravy rovnic

1*

Ekvivalentní úpravy rovnic

922 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout834 kB
Matematika
Gymnázium, Sušice Štěpánka Baierlová

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.