Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Finanční gramotnost
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Odborná angličtina / Oborová angličtina
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Další jazyky
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
  • Finanční matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Fyzika
  • Vlastivěda
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Chemie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Architektura
  • Etická výchova
  • Dramatická výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Odborné předměty
  • Životní prostředí, zemědělství
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 2640 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

Víte, že můžete vyhledávat také podle autora, školy nebo názvu DUMu?

sčítání a odčítání v oboru čísel 0 - 20 bez přechodu desítky

3

procvičování sčítání a odčítání 0-20

221 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.78 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
ZŠ, Benešov nad Černou Ladislava Augustinová

Slovní úlohy

3

Náležitosti slovních úloh

482 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout31 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola T. G. Masaryka, Podbořany Vladimíra Tothová

Desetinné zlomky a desetinná čísla

3

Práce se zlomky a desetinnými čísly,

488 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout38 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola T. G. Masaryka, Podbořany Danuše Parpelová

Jednotky času

3

Uvedený výukový materiál slouží k opakování učiva o časových jednotkách - žáci opakují převody jednotek a procvičují sčítání časových údajů.

461 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.63 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Ústí nad Labem Lenka Podrábská

Desetinná čísla

3

Opakování pojmu desetinné číslo, porovnávání a zaokrouhlování

229 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout420 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Davle Jana Boušková

Matematika 4. 5.

3

Procvičování matematiky

296 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout455 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Doksy Lenka Chvojsíková

Písemné sčítání, odčítání do 1000

3

Vyvození a procvičení písemného sčítání a odčítání, kontrola

1544 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.41 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Dolní Podluží Pavla Sošková

Procvičování násobení dvěma a třemi

3

Žáci si procvičují násobení dvěma a třemi.

295 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout743 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Vilémov Jiřina Kulvajtová

Příprava na násobení

3

procvičení násobků čísla 2 a 3

745 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout489 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Brno Petra Prokopová

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

3

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

1472 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout113 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Libá Marie Sirakova

Písemné sčítání, odčítání, složené príklady

3

Písemné sčítání a odčítání, dopočítávání chybějícího čísla, složené příklady

889 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout114 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Libá Marie Sirakova

Písemné dělení

3

písemné dělení

443 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout392 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Libá Marie Sirakova

Pamětné násobení a dělení, slovní úlohy

3

Násobení a dělení, velká násobilka, slovní úlohy

1006 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout132 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Libá Marie Sirakova

Numerace 0-6

3

Numerace v oboru 0 -6

235 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout703 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Božice Dagmar Szabóová

Matematika

3

Počítání v oboru přirozených čísel do 3

192 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout325 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Turnov Jiřina Kohoutová

Přirozená čísla v oboru do 3

3

Sčítání, porovnávání velikosti, spojování

197 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout360 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Turnov Dagmar Židů

Čísla 1 -3

3

První setkání s matematikou

207 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.05 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Ostrava Dagmar Kaclerová

Počítáme do 100

3

Řazení čísel podle posloupnosti, násobení

577 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout122 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola T. G. Masaryka, Podbořany Zuzana Šiklová

Porovnávání čísel do 5

3

Porovnávání, pojmenování a přiřazování čísel

290 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.05 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola T. G. Masaryka, Podbořany Kateřina Bernardová

Čísla do deseti

3

Číslice do 10 - první ročník

521 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout60 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola, Olešnice Milada Vránová

Čísla větší než 10 000

3

desetitisíce, statisíce

711 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout90 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem Mgr. Jaroslav Zajíček

Obvody obrazců

3

Obvody obrazců - Response;4. ročník ZŠ;Kolektiv autorů

443 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout3.27 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Krouna Kolektiv autorů pod vedením p. Žežulkové

Matematika hravě 1

3

Matematika hravě 1;2. ročník ZŠ;, ZŠ a MŠ Kameničky

577 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout605 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Kameničky Mgr. Hana Dobiášová

Počítáme do 20 - 1.ročník

3

sčítání, odčítání do 20

903 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout576 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem Mgr. Svatava Hošková

Zlomky

3

zlomek, část celku, zápis, čtení, sčítání zlomků

895 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.13 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem Mgr. Radomíra Bláhová

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.