Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Finanční gramotnost
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Odborná angličtina / Oborová angličtina
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Další jazyky
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
  • Finanční matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Fyzika
  • Vlastivěda
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Chemie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Architektura
  • Etická výchova
  • Dramatická výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Odborné předměty
  • Životní prostředí, zemědělství
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 2641 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Jednotky délky

1*

DUM Jednotky délky je určen pro výuku matematiky v 5. ročníku. Slouží k vyvození vzájemných vztahů mezi jednotkami délky.

1613 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout234 kB
Matematika
Základní škola, Rosice Michaela Pavlíková

Inspirace - Přirozená čísla větší než milion - Matematika 5.r.

1*

Práce je zaměřená na čtení čísel větších než milion a práce s nimi. Zápis, porovnávání, zvuková stopa, řazení podle velikosti. Mezipředmětový vztah - vazba na Vlastivědu.

700 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout3.07 MB
Matematika
Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem Bedřiška Rychtaříková

Číslo 7, 8 - početní operace, rozklad, orientace na číselné ose

1*

DUM slouží k výuce matematiky v 1. ročníku. Jedná se shrnující procvičení početních operací (+, -) a rozkladu čísel sedm a osm.

474 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout211 kB
Matematika
Základní škola, Liberec Kateřina Kroupová

Sčítání a odčítání do 10

1*

Materiál slouží k procvičení sčítání a odčítání do 10

984 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout234 kB
Matematika
ZŠ s rozšíř.vyuč.inform. a výp. techniky, Teplice Aneta Moravcová

inspirace-matematika

1*

DUM je určen k opakování a procvičení číselné řady1-5, přiřazování souboru k danému číslu

651 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout945 kB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Loučovice Hana Jedličková

Sčítání

1*

INSPIRACE Sčítání

733 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout103 kB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Loučovice Martina Jiřičková

Desetinná čísla - zápis, porovnání

1*

seznámení žáků 5. tř. s desetinnými čísly

1465 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout808 kB
Matematika
Základní škola, Jílové u Prahy Lucie Kuklová

tělesa 1. ročník

1*

výuka geometrických těles v 1. třídě

867 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.99 MB
Matematika
Masarykova základní škola, Polička Hana Plšková

Řešení jednoduchých slovních úloh - písemné dělení

1*

Žák řeší formou hry jednoduché slovní úlohy, při kterých si procvičuje písemné dělení jednociferných dělitelem a římské číslice do 10.

927 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.92 MB
Matematika
Základní škola, Praha PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Vyvození porovnávání, řada čísel do 20

1*

Vyvození porovnávání malých čísel, řada čísel do 20

555 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout4.44 MB
Matematika
Základní škola, Prachatice Dagmar Staňková

Násobilka

1*

Vyvození a procvičování násobilky 2

575 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout892 kB
Matematika
Základní škola, Sušice Radka Bernardová

Matematika pro 3.roč. ZŠ praktické, sčítání do 20

1*

ukázka postupu při sčítání přes 10 s dočítáním do 10 při postupném rozkladu sčítance, procvičování sčítání v různých typech cvičení

495 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.12 MB
Matematika
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Romana Zikudová

INSPIRACE: Hmotnost

1*

Seznámení a procvičení hmotnosti, převody jednotek, typy vah, testík ve Smart Response

719 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout3.66 MB
Matematika
Základní škola, Horní Police Zdeňka Horáčková

Násobení třemi

1*

Násobení třemi

370 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.84 MB
Matematika
Základní škola, Přelouč Václava Šorfová

Násobení desetinných čísel 10, 100

1*

Seznámení s postupem násobení desetinných čísel 10, 100, procvičování a ověření

687 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout440 kB
Matematika
Základní škola, Kadaň Alena Grée

Inspirace zaokrouhlování desetinných čísel

1*

výklad, procvičení

798 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout414 kB
Matematika
Základní škola a základní umělecká škola, České Budějovice 11 Tereza Vačkářová

Výukový materiál, matematika-geometrické tvary - isnpirace

1*

Inspirativní hodina matematiky. Výklad a procvičování geometrických tvarů.

800 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.12 MB
Matematika
Základní škola, Liberec Alena Kaštánková

Inspirace - Zaokrouhlování na desítky a na stovky

1*

procvičování a upevňování učiva o zaokrouhlování

964 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout650 kB
Matematika
Základní škola, Trhové Sviny Marie Tvrdcová

INSPIRACE - Násobení 2

1*

Vyvození a procvičení násobků a násobilky 2

551 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout581 kB
Matematika
Ivona Venhauerová Ivona Venhauerová

Násobení a dělení 4

1*

Určeno pro žáky 2.ročníku. Procvičování násobků, násobení a dělení čtyřmi.

785 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout3.54 MB
Matematika
Základní škola, Tábor 3 Hana Pěknicová

Inspirace oborová didaktika 1.stupeň

1*

Inspirativní DUM s výkladovou, procvičovací, ověřovací a praktickou částí.

485 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout3.17 MB
Matematika
Základní škola, Markvartovice Jana Bošňáková

INSPIRACE Oborová didaktika I. stupeň

1*

DUM byl vytvořen pro inspiraci učitelům, obsahuje část výkladovou (s videoukázkou), na procvičení, ověření i žákovský¨digitální materiál

271 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout45.42 MB
Matematika
Základní škola, Markvartovice Šárka Kubišová

Násobení a dělení 3

1*

Určeno pro 2. ročník. Procvičování násobků, násobení a dělení třemi.

721 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout4.59 MB
Matematika
Základní škola, Tábor 3 Hana Pěknicová

Násobení a dělení 2

1*

Určeno pro žáky 2. ročníku. Procvičování násobků, násobení a dělení dvěma.

922 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout5.84 MB
Matematika
Základní škola, Tábor 3 Hana Pěknicová

Početní výkony s přirozenými čísly

1*

Žák si hravou formou opakuje písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení. K vyřešení problému potřebuje překonat překážky.

1668 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.80 MB
Matematika
Základní škola, Praha PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.