Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Finanční gramotnost
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk
  • Odborná angličtina / Oborová angličtina
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Další jazyky
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
  • Finanční matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Fyzika
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Chemie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Odborné předměty
  • Technická odvětví
  • Ekonomika a právo
  • Služby
  • Zpracování surovin a materiálů
  • Životní prostředí, zemědělství
  • Umění a uměleckořemesná výroba
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 111 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

Víte, že můžete vyhledávat také podle autora, školy nebo názvu DUMu?

Grafy a vlastnosti funkcí

1*

Rychlý test k ověření znalosti základních vlastností funkcí.

540 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout440 kB
Matematika
Gymnázium, Praha Jiří Vančura

Intervaly

1*

Prostřednictvím tohoto dumu lze procvičit znalosti o intervalech prostřednictví Extreme Collaboration

910 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.39 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Střední průmyslová škola, Česká Lípa Hana Ulíková

Komplexní čísla v algebraickém tvaru

1*

Procvičení základních operací s komplexními čísly v algebraickém tvaru

764 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.82 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Gymnázium V.B.Třebízského, Slaný Michal Šturm

Kvadratická funkce ve sportu

1*

Interaktivní prezentace, která využívá nástroje Math Tools k procvičení kvadratických funkcí a jejich vlastností. Součásti prezentace je aktivita procvičující základní vlastnosti grafů kvadratických funkcí, která pasuje žáky do role rozhodčích atletického závodu. Žáci se seznámí s kvadratickou funkcí pomocí příkladu z reálného života.

907 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout4.31 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
VOŠPgS, SOŠPg a Gymnázium, Praha Martin Hyánek

Stereometrie ke státní maturitě

1

Otestování pochopení látky tématického celku stereometrie s využitím typových úloh ze státní maturity zveřejněných na www.novamaturita.cz.

159 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.72 MB
Matematika
Gymnázium, Praha Monika Černá

kvadratická rovnice

1

kvadratická rovnice, procvičování a odvození vzorce

120 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout3.03 MB
Matematika
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice Jitka Hodanová

Graf lineární funkce

1

Graf lineární funkce

156 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout465 kB
Matematika
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice Zbyšek Studený

Pythagorova věta

1

Pythagorova věta a její užití ve slovních úlohách

234 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout154 kB
Matematika
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice Petr Kratochvíl

Lineární rovnice se zlomky

1

Slouží výuce i k procvičování

311 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout558 kB
Matematika
SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno, Brno Jana Bukvaldová

Limita posloupnosti - test response

1

Testujeme výpočet limit posloupnosti

223 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.17 MB
Matematika
Gymnázium, Praha Martina Hetmerová

Komplexní čísla - operace- test response

1

Testujeme základní početní operace v komplexních číslech

200 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout749 kB
Matematika
Gymnázium, Praha Martina Hetmerová

Test Responce - zadání posloupnosti

1

Test na zadání posloupnosti, vlastnosti a aritmetickou posloupnost

165 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.27 MB
Matematika
Gymnázium, Praha Martina Hetmerová

Test-goniometrické funkce ostrého úhlu

1

Test na použití kalkulačky při výpočtu s goniometrickými funkcemi ostrého úhlu.

256 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.22 MB
Matematika
Gymnázium, Praha Martina Hetmerová

Goniometrické funkce

1

Materiál je zaměřen na opakování vlastností goniometrických funkcí.

272 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.90 MB
Matematika
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko Rostislav Dvořáček

Číselné množiny

1

Materiál je zaměřen na rozpoznávání různých typů čísel a jejich zařazování do číselných množin a znázornění na číselné ose.

400 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.32 MB
Matematika
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko Ivanka Dvořáčková

Opakování desetinná čísla

1

Operace s desetinnými čísly

202 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout711 kB
Matematika
Základní škola, Česká Lípa Jana Jindrová

Iracionální čísla

1

Opakování, zavedení pojmu iracionální čísla

220 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout276 kB
Matematika
SOŠ dopravní a SOU, Ostrava - Vítkovice Markéta Dudová

Nerovnice - soutěž

1

Soutěž

198 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout6.07 MB
Matematika
Gymnázium, Praha Martina Hetmerová

Stereometrie - krychle

1

DUM k připomenutí a procvičení vzorců na objem, povrch a délky úhlopříček krychle.

219 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout739 kB
Matematika
Soukr. SOU kadeřnické, s.r.o., Praha Marie Poesová

Funkce - opakování

1

Procvičování funkcí a jejich grafů

280 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.03 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Lenka Markusková Lenka Markusková

Kvadratické rovnice s využitím LAT

1

Použití LAT při opakování kvadratických rovnic

152 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout942 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Střední škola informatiky a právních studií, o. p. s., České Budějovice Michala Křížová

Kvadratická rovnice

1

Určení kvadratické rovnice, diskriminantu a kořenů kvadratické rovnice - test

279 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout88 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Střední škola informatiky a právních studií, o. p. s., České Budějovice Michala Křížová

Finanční matematika-opakovací cvičení

1

opakovací průpravné cvičení k finanční matematice

199 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.11 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
VOŠ ekon.,soc.a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most Antonín Rollinger

Funkce

1

Test na rozeznávání základních druhů funkcí a jejich grafů

204 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout310 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové Leoš Bílek

Kvadratická funkce

1

Zavedení pojmu kvadratická funkce a její grafické znázornění

228 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout284 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Střední škola informatiky a právních studií, o. p. s., České Budějovice Michala Křížová

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.