Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Odborné předměty
  • Technická odvětví
  • Životní prostředí, zemědělství
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 89 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Maminka

1*

Svátek matek, předmatematické dovednosti, rozenávání tvárů a barev, posloupnost

1321 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.24 MB
Matematika
Mateřská škola, Praha Michala Zemanová

Tvary

1*

procvičování tvarů

1956 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout351 kB
Matematika
Základní škola, Praha Hana Štěpánková

Slet čarodějnic

1*

Úkoly přímo od čarodějnice, co o ní víš???

1543 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout3.05 MB
Matematika
Mateřská škola Sbíhavá, Praha Šárka Rummelová

Geometrické tvary

1*

Děti se naučí rozpoznávat geometrické tvary, zároveň si procvičí počítání, řazení podle daného schématu, zrakové rozlišování, paměť.

1916 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.39 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Mateřská škola a Základní škola pro TP, Brno Martina Hubschová

Není drak jako drak

1*

V tomto materiálu si děti procvičí logické myšlení, počty, barvy a ujasnění si počátečního písmena ve slově. Při práci lze zapojit i pohyb dětí.

2628 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.17 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Mateřská škola Sbíhavá, Praha Šárka Rummelová

Geometrické tvary

1*

Poznávání geometrických obrazců

3338 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout406 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Březolupy Markéta Šohajková

Matematika 1 - 6

1*

Počítání do šesti, seznamování s číslicemi.

2918 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout377 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Mateřská škola, Ostrava-Poruba Zdeňka Gajdorusová

Matematické představy

1*

procvičování počítání do 10

2245 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout3.12 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a mateřská škola, Trstěnice Milena Kovářová

Matematika pro předškoláky

1

Procvičování číslic, přiřazování, skládání čtverce,geometrické tvary, sudoku.

428 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.37 MB
Matematika
Základní škola, Ústí nad Labem Marta Paulová

Osvojení si elementárních poznatků o číslech

1

číselná řada 1-6

250 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout85 kB
Matematika
Mateřská škola, Staré Město Iveta Polášková

rozvíjení matematické gramotnosti u dětí předškolního věku

1

Poznávání geometerických tvarů, číslic

160 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.90 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Velká Losenice Lenka Jonáková

Vánoční čas

1

Předmatematické a kognitivní činnosti, grafomotorické dovednosti

395 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout179 kB
Matematika
Mateřská škola, Bruntál Vladislava Škulavíková

Geometrické tvary

1

Rozlišování základních geometrických tvarů, správné pojmenování, přiřazování do skupin, rozvíjení zrakové diferenciace, představivosti.

194 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.57 MB
Matematika
2. mateřská škola, Nová Paka Eva Lukášová

Hrajeme si s deštníčky

1

rozvíjení dovedností v oblasti předmatematické gramotnosti

224 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout901 kB
Matematika
Mateřská škola, Liberec Irena Svobodová

Geometrické tvary

1

Rozpoznávání geometrických tvarů

284 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout108 kB
Matematika
Mateřská škola, Praha Dana Schürová

Počítáme kytičky

1

procvičování číselné řady 1-6, výběrem, přiřazováním

380 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout575 kB
Matematika
Fak.MŠ při PF UK, Praha Zuzana Zikmundová

Hrajeme si s tvary

1

poznávat tvary, procvičovat barvy a počet

581 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout51 kB
Matematika
Mateřská škola, Ostrava-Poruba Petra Stanvská

Počítáme s beruškou

1

Děti si procvičí počet 1 - 6, orientaci v ploše, číslice.

584 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.56 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Mateřská škola, Petrovice Kateřina Tomášová

Barvy a tvary kolem nás

1

Poznávání základních barev a geometrických tvarů

599 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout63 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Mateřská škola, Jaroměř Barbora Pešková

Geometrické tvary a základní barvy

1

Procvičování geometrických tvarů a barev

434 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout212 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Domamil jana čtveráčková

Hra s tvary

1

poznávání geometrických tvarů, určování počtu a číslic 1-6

297 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout610 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Břeclav Anna Drobiličová

Hrajeme si s geometrickými tvary

1

DUM se zabývá práci s geometrickými tvary

394 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.11 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Základní škola a Mateřská škola, Vřesina Silvie Gregorová

Geometrické tvary

1

Rozeznávání a pojmenování geometrických tvarů

246 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout300 kB
Matematika
Interaktivní cvičení
Mateřská škola, Bor Jana Krasanovská

Matematické představy

1

Matematické představy

441 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.60 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Mateřská škola Lužická, Hradec Králové Lenka HASOVÁ

Vodník

1

V tomto materiálu si děti procvičí grafomotoriku, počty a pravou a levou stranu.

431 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.37 MB
Matematika
Interaktivní cvičení
Mateřská škola Sbíhavá, Praha Šárka Rummelová

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.