Hledat
 • Vyberte předmět
 • Český jazyk
  • Český jazyk
  • Literatura
 • Finanční gramotnost
 • Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk
  • Odborná angličtina / Oborová angličtina
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Další jazyky
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika
  • Finanční matematika
 • ICT a digitální technologie
 • Prvouka
 • Společenskovědní obory
  • Dějepis
  • Občanská výchova / společenskovědní základ
 • Přírodovědné obory
  • Fyzika
  • Vlastivěda
  • Přírodověda
  • Ekologie
  • Chemie
  • Přírodopis / biologie
  • Zeměpis / geografie
 • Umění a kultura
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Architektura
  • Etická výchova
  • Dramatická výchova
 • Člověk a zdraví
  • Výchova ke zdraví
  • Tělesná výchova
 • Odborné předměty
  • Technická odvětví
  • Ekonomika a právo
  • Služby
  • Zpracování surovin a materiálů
  • Životní prostředí, zemědělství
  • Umění a uměleckořemesná výroba
 • Speciální vzdělávání
 • Projektové vyučování
SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • Vyberte typ souboru
 • SMART Notebook 14 a výše
 • Nakladatelství Fraus
 • SMART Notebook/SMART Notebook 11
 • SMART amp
 • SMART lab
 • SMART Table Toolkit
 • ActivInspire
 • Obrázek
 • Odkaz
 • Ostatní
Vyberte využití
 • Vyberte využití
 • DUM pro výuku v hodině
 • DUM pro přípravu žáků
 • DUM pro výuku v hodině i pro přípravu žáků

Vašemu hledání
odpovídá 4469 položek

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny "S".

V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board.

Maminka

1*

Svátek matek, předmatematické dovednosti, rozenávání tvárů a barev, posloupnost

1314 stažení Mateřská škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.24 MB
Matematika
Mateřská škola, Praha Michala Zemanová

Opakování přirozených čísel - RISKUJ

1*

Opakování přirozených čísel formou hry RISKUJ. Určeno ke skupinové práci.

1264 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout420 kB
Matematika
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice Pavel Sovič

Jednotky délky

1*

DUM Jednotky délky je určen pro výuku matematiky v 5. ročníku. Slouží k vyvození vzájemných vztahů mezi jednotkami délky.

1647 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout234 kB
Matematika
Základní škola, Rosice Michaela Pavlíková

Dělitelnost

1*

Opakování pojmů z kapitoly dělitelnost

615 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.67 MB
Matematika
Základní škola, Praha Veronika Sovová

Inspirace - Přirozená čísla větší než milion - Matematika 5.r.

1*

Práce je zaměřená na čtení čísel větších než milion a práce s nimi. Zápis, porovnávání, zvuková stopa, řazení podle velikosti. Mezipředmětový vztah - vazba na Vlastivědu.

719 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout3.07 MB
Matematika
Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem Bedřiška Rychtaříková

Čtyřúhelníky

1*

Tento materiál slouží k procvičení celku Čtyřúhelníky.

510 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout120 kB
Matematika
Základní škola, Kovářov Martina Řehořová

Číslo 7, 8 - početní operace, rozklad, orientace na číselné ose

1*

DUM slouží k výuce matematiky v 1. ročníku. Jedná se shrnující procvičení početních operací (+, -) a rozkladu čísel sedm a osm.

501 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout211 kB
Matematika
Základní škola, Liberec Kateřina Kroupová

Pythagorova věta

1*

Procvičení učiva pravoúhlé trojúhelníky, druhá mocnina. Zavedení Pythagorovy věty.

540 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout723 kB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Velká Losenice Blanka Jírková

Celá čísla - sčítání

1*

Celá čísla - celá čísla, kladná a záporná celá čísla; číselná osa, znázornění na číselné ose, sčítání celých čísel

513 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.41 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Havlíčkův Brod Hana Hyksová

Grafy a vlastnosti funkcí

1*

Rychlý test k ověření znalosti základních vlastností funkcí.

540 stažení Střední škola
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout440 kB
Matematika
Gymnázium, Praha Jiří Vančura

Sčítání a odčítání do 10

1*

Materiál slouží k procvičení sčítání a odčítání do 10

1000 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout234 kB
Matematika
ZŠ s rozšíř.vyuč.inform. a výp. techniky, Teplice Aneta Moravcová

inspirace-matematika

1*

DUM je určen k opakování a procvičení číselné řady1-5, přiřazování souboru k danému číslu

657 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout945 kB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Loučovice Hana Jedličková

Matematika

1*

Porovnávání čísel, řada čísel

368 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout4.43 MB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Loučovice Markéta Kalianková

Sčítání

1*

INSPIRACE Sčítání

759 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout103 kB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, Loučovice Martina Jiřičková

Trojúhelníky - dělení a vnitřní úhly

1*

Výklad a procvičení dělení trojúhelníků včetně důkazu, že součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180°.

674 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout177 kB
Matematika
Základní škola a Mateřská škola, České Budějovice Jan Kuvik

ČTYŘÚHELNÍKY

1*

Slouží k výkladu, procvičení a upevnění učiva o druzích čtyřúhelníků a jejich vlastnostech vlastnosti

1039 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout8.24 MB
Matematika
Petra Píchová Petra Píchová

Čáry máry

1*

délka kružnice, polokružnice, čtvrtkružnice

280 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout377 kB
Matematika
Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046, Vodňany Ivana Kalivodová

Desetinná čísla - zápis, porovnání

1*

seznámení žáků 5. tř. s desetinnými čísly

1508 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout808 kB
Matematika
Základní škola, Jílové u Prahy Lucie Kuklová

tělesa 1. ročník

1*

výuka geometrických těles v 1. třídě

892 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.99 MB
Matematika
Masarykova základní škola, Polička Hana Plšková

Válec

1*

Popis tělesa, procvičení vzorců pro objem těles a jednotek objemu, příklady pro výpočet objemu válce

479 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout629 kB
Matematika
Základní škola a mateřská škola, Čkyně Jana Landová

Řešení jednoduchých slovních úloh - písemné dělení

1*

Žák řeší formou hry jednoduché slovní úlohy, při kterých si procvičuje písemné dělení jednociferných dělitelem a římské číslice do 10.

947 stažení Základní 1. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.92 MB
Matematika
Základní škola, Praha PaedDr. Štěpánka Vondrášková

INSPIRACE: Sčítání a odčítání zlomků

1*

Materiál slouží jako podpora výkladu a procvičování sčítání a odčítání zlomků.

945 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.27 MB
Matematika
Základní škola, Vlašim Ivo Hradecký

Kruh. Obsah kruhu

1*

Odvození vzorce pro výpočet obsahu kruhu a procvičování pojmů.

314 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.01 MB
Matematika
Základní škola, Uničov Anežka Kuncová

Zlomky

1*

seznámení a vysvětlení pojmu zlomek, celek, části zlomku, desetinný zlomek, zlomek roven jedné, zvládnutí čtení a psaní zlomku

726 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout1.73 MB
Matematika
ZŠ praktická a MŠ speciální, Pardubice Blanka Šteindlerová

Tělesa

1*

Výklad a opakování základních informací o tělesech

238 stažení Základní 2. stupeň
SMART Notebook/SMART Notebook 11 Stáhnout2.80 MB
Matematika
Základní škola, Jílové u Prahy Veronika Šilháčková

Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávejte na původním portálu VeSkole.cz ZDE.