Procvičování tvar§ slovesa být pro začátečníky.

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB2
Výzva 51: ne
Klíčová slova: kladné a záporné tvary, zkrácené tvary, otázka, krátká odpověď
Datum vložení: 27.10.2013