Slovní zásoba k danému tématu, vazba THERE IS/ARE, předložky

Předmět: Anglický jazyk
Výzva 51: ne
Klíčová slova: flat, there is/are,prepositions of place,vocabulary
Datum vložení: 08.04.2009