rozlišování hudebních a nehudebních zvuků, procvičení not hudební abecedy a délek not

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB12
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zvuk hudební, zvuk nehudební, hudební abeceda, notová osnova, délky not (celá, půlová, čtvrťová, osminová)
Datum vložení: 07.02.2015