Zvyšování gramotnosti pedagogů SŠ v oblasti digitálních technologií

...aneb svět jde dál a my učitelé nesmíme zůstat pozadu!

Ačkoli vzpomínám na své učitelské začátky s křídou a ošoupanými učebnicemi ráda, je v mém vzpomínání i pocit „To bylo dávno…“ Žijeme v době obrovského vývoje technologií a neměli bychom
se jimi nechat zastrašit, ale naučit se je využívat. A to pochopitelně platí i pro nás učitele.

A nejde zdaleka jenom o to, že jsou technologie všude kolem nás,
ale jde i o přístup k výuce jako takové. Z vlastní zkušenosti vím, že je těžké dělat změny, měnit své zvyklosti a vrhat se do novinek všeho druhu. Ale když se to pak povede, je to úžasný pocit. Z neveselých učitelů jsou učitelé nadšení a pyšní, z nesoustředěných žáků
se stávají aktivní účastníci procesu vzdělávání. A v této proměně vám moderní technologie používané při výuce mohou opravdu pomoci.
Udělala jsem si z technologií dobrého sluhu a nedovolila jsem jim zaujmout pozici zlého pána. Protože bych ráda i ostatním středoškolským učitelům nabídla tuto cestu, připravila jsem školení Zvyšování gramotnosti pedagogů SŠ v oblasti digitálních technologií. Toto školení lze financovat z prostředků výzvy
č. 02_16_035 a výzvy č. 02_16_042_EU šablony pro SŠ.


Školení je navrženo na celkem 24 hodin, kdy vám budou v šesti čtyřhodinových blocích ukázány možnosti SMART výukového software.

  1. Základní principy práce s interaktivní tabulí SMART Board
    a jejího nativního software SMART Notebook. Kromě motivačních ukázek budou všechny používané nástroje či aktivity software vysvětlovány na konkrétních příkladech a budou připraveny úlohy, na kterých si účastníci mohou vše vyzkoušet, aniž by pracně něco psali či vymýšleli.

  2. Napadá vás, kdy jste potřebovali vytvořit nějakou strukturu obrázků či textů ve vaší výuce? Tabulky, vzorce, grafy, myšlenkové mapy...

  3. Bez multimediálních prvků už to teď při výuce skoro nejde.  SMART Notebook toto velmi dobře umí.

  4. Ukážeme si, jak pracovat se skupinami stránek, co vše lze dělat s motivy stránek, jak pracovat s galerií, která je součástí SMART Notebooku.

  5. Cloud – budou vysvětleny a prakticky vyzkoušeny předpřipravené SMART lab aktivity, do kterých stačí vložit požadované údaje a zajímavá interaktivní cvičení jsou na světě. Sdílenou pracovní plochu pak nabídne SMART amp.

  6. V poslední části školení se budeme věnovat hlasování SMART response 2, které je také součástí SMART výukového software. Vypracováním učitelem připraveného kvízu žák dostane okamžitou zpětnou vazbu na svou práci a učitel má k dispozici vyhodnocení práce jednotlivých žáků.


Všechny bloky jsou připravené v elektronické podobě, kterou účastníci dostanou k dispozici. Mohou tak na nich pracovat přímo
v průběhu školení. Dokonce by se dalo říci, že připravené prezentace mají formu pracovních listů – pochopitelně v elektronické podobě. Všechny přípravy jsou také doplněny praktickými poznámkami – účastníci je tedy mohou po ukončení všech šesti bloků použít jako stručnou učebnici. A pokud nebylo možné nějakou část školení zpracovat pouze pomocí obrázků a textů, jsou vytvořena doplňující videa. Pochopitelně i ta získává každý účastník k dispozici.

Věřím, že se bude všem učitelům středních škol zamlouvat struktura školení i prezentací. Snažila jsem se do nich vložit maximum svých zkušeností i zkušeností mých kolegů.

Mgr. Hana Ulíková
SPŠ Česká Lípa

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů