Zkušenosti s využíváním dvou interaktivních tabulí v jedné třídě

Zajímavý experiment uskutečnili žáci spolu s paní učitelkou Mgr. Ivanou Křístelovou a Mgr. Martinou Štefanovičovou na ZŠ JUDr. Mareše ve Znojmě, kam byl SMART Board Display na zkoušku firmou AV MEDIA zapůjčen.

Vzhledem k tomu, že dohodnutý termín zapůjčení SMART Board Display 6055 byl s ohledem na blížící se prázdniny poměrně krátký, snažili jsme se o maximální zapojení této pomůcky do výuky a vyzkoušení různých metod a forem práce pro efektivní využití veškerých moderních technologií, které v současnosti máme ve škole k dispozici: tedy samotné SMART tabule, tabletů, notebooků, chytrých telefonů i hlasovacích staniček SMART Response.

Samozřejmě jsme se nejdříve museli seznámit s vlastní obsluhou SMART Board displej. Naštěstí je tak jednoduchá, že žáci vše pochopili téměř okamžitě, mohli tedy začít s procvičováním známých aktivit vytvořených ve SMART Notebooku a v jeho doplňcích LAT (Lesson Activity Toolkit) i novějších LAB (Lesson Activity Builder). Tady se nám osvědčily připravené aktivity nasdílené na portále SMART Exchange, ze kterých si nemusíte nic stahovat, stačí pouze vyhledat požadovanou aktivitu a přímo ze stránek ji otevřít. Jakmile byla otevřená stejná aktivita na SMART tabuli i na SMART Board displeji, mohla začít soutěž skupin, kdo se dříve a lépe zhostí daného úkolu. Připravit si však můžeme pro obě skupiny aktivity naprosto rozdílné, to záleží na učiteli.

Pro skupinovou práci se ovšem velmi vhodný jevil program SMART amp, kdy učitel žákům nasdílel svou plochu s připravenými úkoly a žáci ať již ve vymezeném prostoru nebo naopak na společné ploše řešili daný problém. Společně tak mohli vytvořit přání spolužačce k narozeninám nebo ve skupině řešit třeba úlohy na výpočet obsahů obdélníků. Nadšeným žákům pak bylo umožněno na společné ploše pracovat i z domu a ve škole na SMART Board displeji si pak společný projekt prohlédnout, popř. o něm diskutovat a dále jej vylepšovat.

SMART Board displej jsme využili i při procvičování učiva se zapojením jiných programů a aplikací, např. TOGLIC, QUIZIZZ, DUOLINGO, aj., které jsou mezi žáky rovněž velmi oblíbené.

Velkou výhodou SMART Board displeje je, že se žáci ve skupině nemusí krčit u jednoho notebooku, ale opravdu všichni vidí na velkou obrazovku, nestíní si před projektorem, a tedy všichni žáci ve skupině mohou bezprostředně reagovat na zadaný úkol.

Závěrem bych chtěla poděkovat firmě AV MEDIA v čele s jejím ředitelem ing. Davidem Leschem, která nám SMART Board Display 6055 do výuky zapůjčila a již několik let významně napomáhá zavádění veškerých moderních technologií do výuky, jež se tak pro žáky stává poutavější a atraktivnější.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů